Změny od 1. ledna 2022 v nemocenském a zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a ve výši redukčních hranic pro náhradu mzdy v návaznosti na průměrnou mzdu

K 1. lednu každého roku se automaticky valorizují hranice příjmů, z nichž se odvozuje trvání účasti na nemocenském a důchodovém pojištění, nárok na dávky a jejich výše z těchto pojištění, výše redukčních hranic pro výpočet redukovaného průměrného výdělku pro stanovení náhrady mzdy.

PRŮMĚRNÁ MZDA

Průměrná mzda v roce 2021 činí 35 441 Kč, v roce 2022 se zvyšuje na 38 911 Kč.

Parametry pro výpočet průměrné mzdy od 1. ledna 2022 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 356/2021 Sb.

MINIMÁLNÍ MZDA

Minimální mzda se od 1. ledna 2022 zvýšila na částku 16 200 Kč.

REDUKČNÍ HRANICE PRO DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

  První RH Druhá RH Třetí RH
2021 1 182 Kč 1 773 Kč 3 545 Kč
2022 1 298 Kč 1 946 Kč 3 892 Kč

REDUKČNÍ HRANICE PRO NÁHRADU MZDY

První RH Druhá RH Třetí RH
2021 206,85 Kč 310,28 Kč 620,38 Kč
2022 227,15 Kč 340,55 Kč 681,10 Kč

NEKOLIDUJÍCÍ ZAMĚSTNÁNÍ

V nekolidujícím zaměstnání mohl mít zaměstnanec do prosince 2021 příjem maximálně ve výši 7600 Kč a od 1. ledna 2022 se tato horní hranice zvyšuje na 8100 Kč.

PLATBA POJISTNÉHO STÁTEM A ODPOČET OD DOSAŽENÉHO PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE

Nařízením vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se s účinností od 1. ledna 2022 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je stát plátcem pojistného, z částky 13 088 Kč, platné do konce roku 2021, na 14 570 Kč. Měsíční platba pojistného za osobu, za kterou platí pojistné stát, se od 1. ledna 2022 zvyšuje z 1767 Kč na 1967 Kč (13,5% z částky 14 570 Kč po zaokrouhlení na celou korunu nahoru). To znamená, že za každou osobu, za kterou platí pojistné stát, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2022 měsíčně o 200 Kč více.

 SAMOPLÁTCI VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje měsíční:

  • minimální záloha osoby samostatně výdělečně činné na částku 2627 Kč (do prosince 2021 tato minimální záloha činila 2393 Kč). Částka 2 627 Kč je také součástí celkové měsíční platby 5 994 Kč u osob činných v režimu paušální daně.
  • platba pojistného osobou bez zdanitelných příjmů na 2 187 Kč (do prosince platily tyto osoby měsíčně 2 052 Kč).