Ochrana osobních údajů

Stejně jako dbáme na kvalitu našich kurzů, dbáme a staráme se o ochranu osobních údajů našich klientů. Na této stránce najdete informace, jaká data a za jakým účelem evidujeme. Shromažďovat a vést většinu dat nám ukládá přímo zákon, ale některá data držíme s vaším souhlasem. Najdete zde i seznam svých práv, která u nás můžete uplatnit a rádi vám vyjdeme maximálně vstříc.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Získáváme a evidujeme pouze data pro která máme zákonný důvod nebo jste nám k tomu dali svůj souhlas. Typicky se jedná o data uvedená v objednávkách či fakturační údaje. Příklad evidovaných údajů:

  • jméno, příjmení, adresu
  • IČ, DIČ, fakturační adresu
  • email a telefon

Kdo má k údajům přístup

K vašim datům se dostanou pouze vybraní zaměstnanci. a to pouze jen k těm údajům, které nezbytně musí zpracovat nebo je to jejich pracovní činností. Všechny tyto osoby jsou prověření, máme k nim plnou důvěru, a navíc jsou vázáni mlčenlivostí. Třetím osobám předáváme vaše osobní data pouze pokud se jedná o orgány veřejné moci (např. Finanční úřad, Úřad práce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Doba zpracování

Údaje uchováváme po dobu dvou let, pokud nám zákon neukládá jinak. Pokud se jedná o zákonnou povinnost, pak většinou nám zákon ukládá data uložit na dobu 10 let (např. faktury) pro možnost kontroly a plnění dalších povinností.

Cookies

Pro správnou funkci webových stránek a některých dalších služeb využíváme cookies. Užíváním webu automaticky souhlasíte s jejích použitím, ale můžete jejich rozsah omezit. Více se dozvíte v samostatném textu věnovaném https://www.vzdelaniprovas.cz/informace/cookies/

Práva a jejich uplatnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo problém se zpracováním osobních údajů nebo s těmito pravidly, prosím, obraťte se na nás a rádi vám pomůžeme či poradíme. Email pro komunikaci s námi je info@vzdelaniprovas.cz .

V rámci GDPR můžete uplatnit svá práva, zejména pak právo na přístup k osobním údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů i právo vznést námitku.

Kontakt na správce

Správce dat je společnost Vzdělání pro vás s.r.o. . Obracet se na nás můžete buď písemně na adresu kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, nebo elektronicky emailem na adresu info@vzdelaniprovas.cz