Ráda bych dnešní článek věnovala datovým schránkám, protože je to podle mě skvělý prostředek, který Vám může ušetřit spoustu času.

Co je to datová schránka?

Datová schránka umožňuje elektronickou komunikaci mezi námi a státní správou. Platforma datové schránky by se dala přirovnat k emailům. Pokud však odešlete dokument datovou schránkou, má to, na rozdíl od emailu, stejnou váhu, jako byste podali dokument v listinné podobě.

Datovou schránkou můžete odesílat daňová přiznání, registrace, oznámení apod. a zároveň i orgán veřejné správy má povinnost ověřit si, zda máte zřízenou datovou schránku, a v takovém případě potřebné dokumenty zašle elektronicky.

Datová schránka tak výrazně urychluje komunikaci mezi Vámi a úřady a zároveň spoustu věcí vyřídíte od počítače, bez čekání fronty na úřadě. Zřízení datové schránky i komunikace s úřady je zdarma.

Každé PRO má většinou i své PROTI, proto bych zde ráda zmínila i nevýhody datových schránek:

  • Je třeba pravidelně hlídat, zda do datové schránky nepřišla nějaká zpráva, například výzvy z úřadů obsahují termín, do kdy musíte zareagovat.
  • Desátým dnem se dodaná zpráva považuje za doručenou, i přesto, že jste se do datové schránky nepřihlásili a zprávu nepřečetli.
  • Neplacená verze datových schránek má omezenou kapacitu archivu a zprávy starší než 90 dnů již v sekci doručené zprávy nenajdete.
  • Celková velikost jedné datové zprávy je omezena na 20 MB.
  • Máte povinnost používat datovou schránku u podání na finanční úřad (v opačném případě hrozí pokuta).

Tip: První dvě nevýhody můžete eliminovat nastavením notifikace, kdy obdržíte email nebo sms pokaždé, když do datové schránky přijde zpráva.

Jak zřídit datovou schránku?

Nejjednodušší cestou je zajít na jakékoli kontaktní místo Czech POINTu. Další možností je vyplnit předepsaný formulář, který si stáhnete na stránkách datoveschranky.info, ten vytisknete a podepsaný pošlete na Ministerstvo vnitra.

Novinka od 1.1.2023

Již teď platí, že určitému okruhu právnických osob je při vzniku datová schránka zřizována automaticky (například s.r.o.). OSVČ se nyní mohou pro její zřízení rozhodnout dobrovolně, ale od 1. ledna 2023 bude i jim zřízena datová schránka automaticky.

Autor: Lucie Birulová