Kdy máte na propustku k lékaři nárok?

  • Zaměstnanec může jít v pracovní době na plánované lékařské vyšetření i na akutní ošetření.
  • Je možné absolvovat lékařskou prohlídku, očkování a další zákroky, které souvisejí s výkonem práce, které si vyžádá zaměstnavatel.
  • Propustku k lékaři je možné využít také coby doprovod rodinného příslušníka – dítěte, partnera/partnerky, manžela/manželky nebo rodičů a prarodičů (i od protějšku). U ostatních příbuzných volno dostanete, ale bez náhrady platu nebo mzdy.

Jak dlouho platí?

Pokud máte lékaře dál, i tak vám musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu vám však přísluší nejvýše za dobu, kterou byste strávila návštěvnou zdravotnického zařízení nejbližšího vašemu bydlišti nebo pracovišti.

Myšleno je i na dobu nezbytně nutnou k cestě tam i zpět, nepočítá se samotný zákrok a čas strávený v čekárně. Vždy záleží, jak se domluvíte se svým zaměstnavatelem, propustka může být na 2 hodiny nebo i na celý den.

Pokud darujete krev, máte nárok na placené volno nejen nezbytné cesty a dobu odběru, ale i na zotavení. Obvykle 24 hodin, nebo nezbytně nutnou další dobu, kterou jste schopná prokázat.

Darovat můžete i další biologický materiál. Pak vám přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud lékař uzná za vhodné, může být tato lhůta prodloužena až na 96 hodin.

Autor: Gabriela Zavadilová, DiS.