Úhrada rekvalifikačního kurzu Úřadem práce

Rekvalifikační kurzy jsou nejlepší cestou pro získání uceleného vzdělání ve zvoleném oboru, které vám otevře cestu k nové nebo lépe placené pracovní pozici. Pro mnohé je rekvalifikace klíčem pro získání živnostenského listu a samostatnému podnikání. Ať už je vaše motivace jakákoliv, nabité znalosti a zkušenosti se vám neztratí a Osvědčení o rekvalifikaci ocení nejen zaměstnavatelé ze státního sektoru.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNÉ ÚHRADY KURZU ÚŘADEM PRÁCE

Při úhradě přes Úřad práce celou částku kurzovného hradí ÚP a vy nic dopředu neplatíte. Stačí podat příslušnou žádost na ÚP a ten do 30dní rozhodne o jejím schválení. S vyplněním žádosti vám rádi pomůžeme, stačí nás kontaktovat. Nedílnou součásti žádosti jsou podklady od nás. Jelikož schválení na ÚP může trvat i týdny, je vhodné si požadované dokumenty u nás vyzvednout co nejdříve. Hlavní podmínky ÚP pro schválení úhrady rekvalifikačního kurzu:

 • zájemce musí být evidován Úřadem práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání (platí i pro studenty)
 • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady (většinou je požadované minimálně středoškolské vzdělání)
 • být zdravotně způsobilý pro absolvování kurzu a pro výkon nové profese
 • rekvalifikace se musí vztahovat k dosavadní či budoucí pracovní činnosti / pracovního místa

ÚP úhradu kurzu provede po úspěšném absolvování kurzu.

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Volbě správného rekvalifikačního kurzu je třeba věnovat značnou pozornost. Kurz by měl být v co největší shodě s plánovanou pracovní pozicí nebo pracovní náplní. Proto přinášíme více variant rekvalifikačních kurzů. Pro většinu účastníků je ideální kurz začínající základy a končící pokročilými kapitolami. Pokud nemáte praktické zkušenosti s prací na PC, je vhodné vybrat kurz obsahující i PC dovednosti.

MOŽNOSTI ÚHRADY REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

 • ZDARMA, přes Úřad práce
 • úhradou z vlastních prostředků
 • úhradou zaměstnavatelem

BENEFITY OD NÁS

 • Pomůžeme vám s podklady k žádosti o rekvalifikaci
 • Vysoká úroveň profesionality a specializace
 • Získáte studijní materiály (vždy aktuální)
 • Pomoc účastníkům kurzu a zodpovězení všech otázek je automatické
 • Jsme tu pro účastníky kurzu i po ukončení kurzu