Vláda dne 22.11. schválila nový zákon o kompenzačním bonusu. Zákon ještě neproběhl kompletním legislativním procesem a o příspěvek tedy zatím žádat nelze. Návrh zákona však předpokládá, že žádat budou moci OSVČ, společníci s.r.o., pracovníci na dohodu o provedení práce a OSVČ v karanténě či izolaci.

Návrh zákona předpokládá dvě bonusová období (dny za které náleží kompenzační bonus)

  • od 22.11. do 31.12. (40 dní)
  • od 1.1. do 31.1. (31 dní).

Vláda může nařízením stanovit bonusová období i v následujících měsících v závislosti na vývoji covidové situace.

Pro nárok na kompenzační bonus bude třeba splnit podmínku poklesu tržeb o 30 % a důvodem poklesu musí být hlavně vládní restrikce.

Pokles tržeb ve srovnávaném období (prosinec 2021 a leden 2022) by se měl porovnávat s tržbami ve srovnávacím období, což mohou být libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce v rozmezí červen až říjen 2021. Podmínkou je mít aktivní živnostenské podnikání k 22.11., případně přerušené podnikání nejdéle po dobu 1 roku. Podnikání musí být zároveň hlavním zdrojem příjmu.

Částka kompenzačního bonusu pro OSVČ je navržena opět na 1.000,- Kč denně, pro dohodáře na 500,- Kč denně.

Nárok na kompenzační bonus by měl být i za dny, kdy bude podnikateli nařízena karanténa či izolace, a to 500,- Kč za den. Živnostník však musí být účasten na nemocenském pojištění!

Autor: Lucie Birulová