Ke covidové situaci:

Vláda začátkem týdne rozhodla o prodloužení programu Antivirus v režimu A, který měl platit původně jen do konce října.

Co znamená režim A?
Aktuálně platí, že zaměstnanec, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, má nárok na náhradu mzdy. Zaměstnavatel pak může požádat úřad práce o příspěvek na tyto náklady.

Příspěvek činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění za dobu trvání překážek v práci. To znamená, že zaměstnavatel ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění, která připadá POUZE na částku vyplacené náhrady mzdy.

Na jednoho zaměstnance je možné získat příspěvek maximálně 39.000,- Kč.

Autor: Lucie Birulová