Nařízením vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu byly stanoveny veličiny pro rok 2022. Jedná se o všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení, jejichž součin se rovná výši průměrné mzdy.

Průměrná mzda pro rok 2022 vychází na 38.911,- Kč. Oproti letošnímu roku je o 3.470,- Kč vyšší.

Tato částka ovlivňuje například novou výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ.

  • Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvýší z letošních 2.393,- Kč na 2.627,- Kč.
  • Minimální záloha na sociální pojištění se zvýší z letošních 2.588,- Kč na 2.841,- Kč.

Pokud jste se přihlásili k paušálnímu režimu, potom v letošním roce máte povinnost hradit 5.469,- Kč a od nového roku se částka paušální daně navýší na 5.994,- Kč.

Průměrná mzda také ovlivňuje hranici ročních příjmů, které již podléhají progresivní sazbě daně 23 %. Pro rok 2022 se jedná o částku 1.867.728,- Kč (letos 1.701.168,- Kč) = 48 násobek průměrné mzdy.

Autor: Lucie Birulová