Dne 9. 5. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR tiskovou zprávu, ve které oznámilo přípravu návrhu novely zákona, který by měl zvýšit limit pro povinnou registraci plátce DPH. V souvislosti s touto změnou připravuje MF i další změny. Předpokládaná účinnost většiny změn je od 1. 1. 2023. V současné chvíli se jedná pouze o návrh a konečná schválená verze zákona se může lišit. Článek vychází z legislativy známé k datu vydání.

Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce

Aktuálně platná hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH činí 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Návrh zákona počítá se zvýšením limitu na 2 mil. Kč od 1. 1. 2023. To znamená, že plátcem DPH ze zákona by se stal ten, kdo by překročil obrat 2 mil. Kč za 12 měsíců. V návrhu se počítá s tím, že by stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohli požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. I při změně limitu plátcovství DPH se předpokládá zachování možnosti dobrovolné registrace plátce při obratu pod 2 mil. Kč. Taktéž vystoupení z plátcovství u stávajících plátců by bylo dobrovolné.

Změna navazuje na úpravu v evropské směrnici o DPH. Ta umožní od 1. 1. 2025 členským státům EU zvýšit limit pro plátcovství DPH na 85 000 EUR (ze současných 35 000 EUR). Česká republika požádala v roce 2021 o výjimku, aby mohla limit zvýšit dříve než od roku 2025. Předpokládá se, že o povolení výjimky EU rozhodne do 30. 6. 2022.