V krátkodobém horizontu spustíme nejen semináře týkající se našich akreditovaných oborů, ale navíc již právě pracujeme na podkladech pro semináře i celistvé kurzy na právní předpisy v on-line podnikání,  pracovně právní minima, specializace na sociální sítě (Facebook, WhatsApp,  LinkedIn), zpracování vnitřních směrnic a mnoho dalších..