Jednou z novinek roku 2021, která se týká nejen zaměstnanců, ale i OSVČ, je zvýšení částky slevy na poplatníka. Tato sleva byla naposledy navýšena v roce 2008 z 7.200,- Kč na 24.840,- Kč za rok.

Novelizace zákona o daních z příjmů z roku 2020 přinesla pro rok 2021 navýšení této slevy na částku 27.840,- Kč a pro rok 2022 na částku 30.840,- Kč.

A kdo má vlastně nárok na slevu na poplatníka?

Jedná se o základní daňovou slevu, kterou může uplatnit každý, kdo získal v daném roce zdanitelné příjmy (je daňovým poplatníkem). Může se jednat o OSVČ, zaměstnance, ale třeba i pracující důchodce, studenty nebo maminky na rodičovské. Všechny tyto osoby mají nárok uplatnit celou roční slevu, a to i za předpokladu, že měly příjmy pouze po část roku. Roční sleva se uplatňuje v daňovém přiznání (u OSVČ nebo zaměstnanců, kteří mají povinnost podat daňové přiznání). Zaměstnanci uplatňují slevu nejčastěji prostřednictvím svého zaměstnavatele, a to jednorázově v ročním zúčtování nebo měsíčně při výpočtu mzdy. Toto je možné za předpokladu, že zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Často se formuláři říká jen „Růžové prohlášení“.

 

Autorem článku: Lucie Jirásková