Podmínky akreditace

Všechny rekvalifikační kurzy máme akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Akreditace jsou vydávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za velmi přísných kritérií, které Vzdělání pro vás splňuje.

Podmínky úspěšného absolvování akreditovaného kurzu

  • minimálně středoškolské vzdělání
  • splnění aspoň 80 % docházky
  • závěrečná zkouška alespoň na 80 %

Pokud nesplňujete podmínku minimálního středoškolského vzdělávání, kontaktujte nás, máme pro vás připravených několik akreditovaných kurzů s podmínkou minimálně základního vzdělání.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška trvá přibližně 2 hodiny. Splnění podmínky aspoň na 80 % všichni naši absolventi hravě zvládli. Dlouhodobý průměr úspěšnosti naších absolventů je 98 % Díky těmto výsledkům víme, že svou práci odvádíme opravdu kvalitně, a to jsou zásluhy především našich vynikajících lektorů, perfektních studijních materiálů a lidského přístupu.

Pokud by se vám z nějakých nám neznámých důvodů povedlo nenapsat zkoušku hned napoprvé, dostanete ještě druhou šanci.

Osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšném ukončení akreditovaného kurzu dostane absolvent Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT, s celostátní působností.