ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Účetnictví

– Rozsah: 120 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 11.500,- PU1
Dálkové studium kombinované – 9.200,- EU1

Účetnictví a daňová evidence

– Rozsah: 130 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 12.400,- PU2
Dálkové studium kombinované – 10.100,- EU2

Účetnictví a daně (základní daně DPFO, DPPO a DPH)

– Rozsah: 150 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 14.100,- PU8
Dálkové studium kombinované – 11.800,- EU8

Účetnictví (s rozšířením o účetnictví neziskových organizací)

– Rozsah: 140 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 13.250,- PU10
Dálkové studium kombinované – 10.900,- EU10

Účetnictví (s rozšířením o účetnictví příspěvkových organizací)

– Rozsah: 150 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 14.100,- PU9
Dálkové studium kombinované – 11.800,- EU9

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

– Rozsah: 160 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 14.990,- PU4
Dálkové studium kombinované – 12.700,- EU4

Účetnictví s využitím výpočetní techniky a daně (základní daně DPFO, DPPO a DPH)

– Rozsah: 180 hodin
– Cena:

Prezenční studium 16.700,- PU5
Dálkové studium kombinované – 14.400,- EU5

Účetnictví s využitím výpočetní techniky (rozšíření o účetnictví neziskových organizací)

– Rozsah: 180 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 16.700,- PU7
Dálkové studium kombinované – 14.400,- EU7

Účetnictví s využitím výpočetní techniky (rozšíření o účetnictví příspěvkových organizací)

– Rozsah: 190 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 17.600,- PU6
Dálkové studium kombinované – 15.300,- EU6

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

– Rozsah: 170 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 15.900,- PU3
Dálkové studium kombinované – 13.600,- EU3

Daňový specialista

– Rozsah: 120 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 14.700,- PDS1
Dálkové studium kombinované – 12.500,- EDS1

MZDY A PERSONALISTIKA

Mzdové účetnictví

– Rozsah: 80 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 9.700,- PM1
Dálkové studium kombinované – 7.100,- EM1

Mzdové účetnictví (rozšířené o základy personalistiky)

– Rozsah: 90 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 10.500,- PM2
Dálkové studium kombinované – 8.100,- EM2

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

– Rozsah: 100 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 11.700,- PM3
Dálkové studium kombinované – 9.100,- EM3

BALÍČKY KURZŮ

Účetní a mzdový specialista

– Rozsah: 200 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 18.400,- PB1
Dálkové studium kombinované – 16.100,- EB1

Účetní a mzdový specialista s využitím výpočetní techniky

– Rozsah: 220 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 20.700,- PB2
Dálkové studium kombinované – 18.400,- EB2

Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně (základní daně DPFO, DPPO a DPH)

– Rozsah: 240 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 24.200,- PB3
Dálkové studium kombinované – 21.900,- EB3

Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně (rozšířené základní daně DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, spotřební daň, daňové doklady)

– Rozsah: 270 hodin

– Cena:

Prezenční studium – 26.800,- PB4
Dálkové studium kombinované – 24.500,- EB4

PODNIKÁNÍ

Základy podnikání

– Rozsah: 120 hodin
– Cena:

Prezenční studium – 14.990,- PZP1
Dálkové studium kombinované – 12.700,- EZP1